usah dikenang....

Ainon Zaini datang rumah.

Raya ke 3

Raya kedua

cermin mata baru

Raya pertama.